Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

238 Hotels near Hai Chau temple in Da Nang

  • :
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
An Nam Hotel

182m from Hai Chau temple
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Louis Hotel

202m from Hai Chau temple
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Danang Backpackers Hostel

290m from Hai Chau temple
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolInside Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Mayana Hotel Da Nang

466m from Hai Chau temple
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fulmar Hotel

479m from Hai Chau temple
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bamboo Green Hotel

506m from Hai Chau temple
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Cherie Hotel Danang

506m from Hai Chau temple
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Inside Swimming PoolFamily Room
Đặt phòng
GiaNy hotel

518m from Hai Chau temple
City center / Airport area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng