Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

236 Hotels near Trung Hung Buu Tu pagoda in Da Nang

  • :
VN Da Thanh Hotel

224m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
GiaNy hotel

227m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Royal Star Hotel

329m from Trung Hung Buu Tu pagoda
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Dana Pearl Hotel

355m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Iris Hotel Da Nang

427m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Louis Hotel

433m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Thu Do Hotel Da Nang

453m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Danang Backpackers Hostel

513m from Trung Hung Buu Tu pagoda
Xem bản đồ
Đặt phòng
Big Home Hotel

534m from Trung Hung Buu Tu pagoda
Da Nang Bay area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Sanouva Danang Hotel

543m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Bamboo Green Central Hotel

597m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Fulmar Hotel

654m from Trung Hung Buu Tu pagoda
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manger Village

665m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Family RoomMeeting Facilities
Đặt phòng
Petro Hotel Danang

681m from Trung Hung Buu Tu pagoda
Han River area
Xem bản đồ
Shuttle BusMeeting Facilities
Đặt phòng
An Nam Hotel

694m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phuong Dong Hotel Da Nang

731m from Trung Hung Buu Tu pagoda
City center / Airport area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Song Thu Hotel Danang

747m from Trung Hung Buu Tu pagoda
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Sao Minh Hotel (Star Light Hotel)

755m from Trung Hung Buu Tu pagoda
Da Nang Bay area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Hotel Ocean Flower Đà Nẵng

771m from Trung Hung Buu Tu pagoda
Da Nang Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng