Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

237 Hotels near Vinh Toan hospital in Da Nang

  • :
GiaNy hotel

287m from Vinh Toan hospital
City center / Airport area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
VN Da Thanh Hotel

296m from Vinh Toan hospital
City center / Airport area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Dana Pearl Hotel

314m from Vinh Toan hospital
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Louis Hotel

330m from Vinh Toan hospital
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Danang Backpackers Hostel

364m from Vinh Toan hospital
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Royal Star Hotel

483m from Vinh Toan hospital
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Iris Hotel Da Nang

501m from Vinh Toan hospital
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fulmar Hotel

522m from Vinh Toan hospital
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng
An Nam Hotel

553m from Vinh Toan hospital
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Stargazer Hotel

647m from Vinh Toan hospital
Han River area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Orange Hotel Danang

655m from Vinh Toan hospital
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mayana Hotel Da Nang

657m from Vinh Toan hospital
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Petro Hotel Danang

673m from Vinh Toan hospital
Han River area
Xem bản đồ
Shuttle BusMeeting Facilities
Đặt phòng