Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

203 Hotels near Clock Tower Cartagena Colombia best rates

  • :
Hotel Monterrey
Hotel Monterrey

117m from Clock Tower
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Cartagena Urban Royal
Xem bản đồ
Đặt phòng
Centro Hotel
Centro Hotel

169m from Clock Tower
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Movich Hotel Cartagena de Indias
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pombo
Casa Pombo

230m from Clock Tower
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Arzobispado Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Casa del Coliseo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel San Felipe Plaza
Hotel San Felipe Plaza

271m from Clock Tower
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa Tere Boutique
Hotel Casa Tere Boutique

272m from Clock Tower
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sophia Hotel
Sophia Hotel

320m from Clock Tower
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa de la Trinidad
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa De Indias
Hotel Casa De Indias

336m from Clock Tower
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santa Cruz Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Casa Venecia
Hostal Casa Venecia

353m from Clock Tower
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa San Agustin
Hotel Casa San Agustin

372m from Clock Tower
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bantu Hotel
Bantu Hotel

374m from Clock Tower
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Santo Domingo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delirio
Delirio

398m from Clock Tower
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Marqués Hotel Boutique
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa
Xem bản đồ
Đặt phòng