Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

203 Hotels near Plaza de San Pedro Claver Cartagena Colombia best rates

  • :
Sophia Hotel
Sophia Hotel

71m from Plaza de San Pedro Claver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Movich Hotel Cartagena de Indias
Movich Hotel Cartagena de Indias

103m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pombo
Casa Pombo

176m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Charleston Santa Teresa Cartagena
Charleston Santa Teresa Cartagena

185m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Marqués Hotel Boutique
El Marqués Hotel Boutique

210m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Arzobispado Hotel
Casa del Arzobispado Hotel

225m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa

233m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Cartagena Urban Royal
NH Cartagena Urban Royal

234m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Santo Domingo
Hotel Boutique Santo Domingo

250m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Casa del Coliseo
Hotel Boutique Casa del Coliseo

306m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delirio
Delirio

308m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa De Indias
Hotel Casa De Indias

309m from Plaza de San Pedro Claver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Centro Hotel
Centro Hotel

370m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Monterrey
Hotel Monterrey

373m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa San Agustin
Hotel Casa San Agustin

412m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa Don Sancho by Mustique
Hotel Casa Don Sancho by Mustique

478m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santa Cruz Cartagena
Hotel Santa Cruz Cartagena

478m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ananda Hotel Boutique
Ananda Hotel Boutique

481m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bantu Hotel
Bantu Hotel

482m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Claustro Hotel House
El Claustro Hotel House

521m from Plaza de San Pedro Claver
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng