Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

203 Hotels near Alcaldia (City Hall) Cartagena Cartagena Colombia best rates

  • :
Movich Hotel Cartagena de Indias
Movich Hotel Cartagena de Indias

134m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Cartagena Urban Royal
NH Cartagena Urban Royal

192m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sophia Hotel
Sophia Hotel

193m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pombo
Casa Pombo

195m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Arzobispado Hotel
Casa del Arzobispado Hotel

248m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Monterrey
Hotel Monterrey

249m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Centro Hotel
Centro Hotel

294m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Casa del Coliseo
Hotel Boutique Casa del Coliseo

300m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Charleston Santa Teresa Cartagena
Charleston Santa Teresa Cartagena

308m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Santo Domingo
Hotel Boutique Santo Domingo

322m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Marqués Hotel Boutique
El Marqués Hotel Boutique

322m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa De Indias
Hotel Casa De Indias

336m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa

338m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delirio
Delirio

367m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa San Agustin
Hotel Casa San Agustin

415m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel San Felipe Plaza
Hotel San Felipe Plaza

426m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa Tere Boutique
Hotel Casa Tere Boutique

426m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santa Cruz Cartagena
Hotel Santa Cruz Cartagena

438m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bantu Hotel
Bantu Hotel

456m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa de la Trinidad
Hotel Casa de la Trinidad

483m from Alcaldia (City Hall) Cartagena
Cartagena area
Xem bản đồ
Đặt phòng