Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

37 Hotels near Can Tho (VCA) in Can Tho

  • :
Thanh Dat Resort

1.2km from Can Tho (VCA)
An Binh area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Phuong Nga Hotel Can Tho

1.8km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Cochinchine Junks

2.0km from Can Tho (VCA)
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Hotel Can Tho

2.0km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Linh Phuong 2 Hotel

2.3km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rich Hotel

2.3km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happiness Hotel

2.4km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Senior Hotel

2.4km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday One Hotel

2.4km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Aura Hotel

2.5km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Lan Vy Hotel

2.5km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nesta Hotel Can Tho

2.6km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Fortuneland Hotel Can Tho

2.6km from Can Tho (VCA)
Cai Khe area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Madella Hotel

2.8km from Can Tho (VCA)
Ninh Kieu berths area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Family RoomMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Iris Hotel Can Tho

3.0km from Can Tho (VCA)
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hau Giang Hotel

3.0km from Can Tho (VCA)
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng