Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

36 Hotels near Central General Hospital in Can Tho in Can Tho

  • :
Thanh Dat Resort

1.7km from Central General Hospital in Can Tho
An Binh area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Nam Mon Hotel

2.1km from Central General Hospital in Can Tho
Ninh Kieu / Hung Loi area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Vinpearl Can Tho Hotel

2.3km from Central General Hospital in Can Tho
An Binh area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidShuttle BusMeeting FacilitiesFree Swimming Pool
Đặt phòng
Mekong River Eyes Cruise

2.3km from Central General Hospital in Can Tho
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Iris Hotel Can Tho

2.3km from Central General Hospital in Can Tho
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Cochinchine Junks

2.5km from Central General Hospital in Can Tho
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phuong Dong Hotel - Can Tho

2.8km from Central General Hospital in Can Tho
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cuu Long Hotel - Can Tho

2.8km from Central General Hospital in Can Tho
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Asia Hotel Can Tho

3.3km from Central General Hospital in Can Tho
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Anh Dao Mekong Hotel

3.3km from Central General Hospital in Can Tho
Ninh Kieu berths area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hau Giang Hotel

3.3km from Central General Hospital in Can Tho
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phuong Nga Hotel Can Tho

3.3km from Central General Hospital in Can Tho
Cai Khe area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Madella Hotel

3.4km from Central General Hospital in Can Tho
Ninh Kieu berths area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Tay Do Hotel

3.4km from Central General Hospital in Can Tho
Ninh Kieu berths area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
West Hotel

3.5km from Central General Hospital in Can Tho
Ninh Kieu berths area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolInside Swimming PoolFamily Room
Đặt phòng
Ninh Kieu 2 Hotel Can Tho

3.5km from Central General Hospital in Can Tho
Ninh Kieu berths area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Saigon Can Tho Hotel

3.5km from Central General Hospital in Can Tho
City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nam Bo Boutique Hotel Can Tho

3.7km from Central General Hospital in Can Tho
Ninh Kieu berths area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Hotel Can Tho

3.7km from Central General Hospital in Can Tho
Cai Khe area
Xem bản đồ
Đặt phòng
International Hotel Can Tho

3.7km from Central General Hospital in Can Tho
Ninh Kieu berths area
Xem bản đồ
Đặt phòng