Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

09 Hotels near Thanh Linh church in Buon Ma Thuot

  • :
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Bach Ma Hotel

1.6km from Thanh Linh church
area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tuan Vu Coffee Hotel

2.3km from Thanh Linh church
area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Dam San Hotel

2.4km from Thanh Linh church
Lak Town area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Dakruco 3 stars Hotel Buon Ma Thuot

4.1km from Thanh Linh church
area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng