Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Mức giá

03 Hotels near Balashi Gold Smelter Ruins Aruba Aruba best rates

  • :
Sea Breeze Apartments
Sea Breeze Apartments

1.8km from Balashi Gold Smelter Ruins
Pos Chiquito area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fuego Mio Bed & Breakfast
Fuego Mio Bed & Breakfast

2.7km from Balashi Gold Smelter Ruins
Santa Cruz area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pos Chiquito Luxury Apartments

2.9km from Balashi Gold Smelter Ruins
Pos Chiquito area
Xem bản đồ
Đặt phòng