Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

23 Hotels near Science City West Bengal India best rates

  • :
ITC Sonar Kolkata
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tatvam Residency
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Mannat International
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Ruby EM By Pass
OYO Rooms Ruby EM By Pass

1.9km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Park Circus Station
OYO Rooms Park Circus Station

1.9km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms Park Circus 7 Point Crossing
ZO Rooms Park Circus 7 Point Crossing

1.9km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Parama Island EM Bypass
OYO Rooms Parama Island EM Bypass

2.1km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Tagore Park EM Bypass
OYO Rooms Tagore Park EM Bypass

2.1km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tiger Inn
Tiger Inn

2.3km from Science City
Kolkata (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Park Circus Bridge No 4
OYO Rooms Park Circus Bridge No 4

2.4km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Tagore Park K Block
OYO Rooms Tagore Park K Block

2.4km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Lee International
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regenta Orko's Kolkata
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Broadstreet Broadway
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms Ballygunge Phari
ZO Rooms Ballygunge Phari

2.6km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Beliaghata
OYO Rooms Beliaghata

2.6km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marrina Hotel
Marrina Hotel

2.6km from Science City
Kolkata (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms JMC Kasba EM Bypass
ZO Rooms JMC Kasba EM Bypass

2.7km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms Park Circus Maidan
ZO Rooms Park Circus Maidan

2.8km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Premium Acropolis Mall Ruby
OYO Premium Acropolis Mall Ruby

2.9km from Science City
Xem bản đồ
Đặt phòng