Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

35 Khách sạn gần Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch Copenhagen Đan Mạch

  • :
Hotel Kong Arthur
Hotel Kong Arthur

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.0km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Avenue Boutique Hotel
Avenue Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.0km
Khu vực Frederiksberg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ibsens Hotel
Ibsens Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.0km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Østerport
Hotel Østerport

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.1km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Adina Apartment Hotel Copenhagen
Adina Apartment Hotel Copenhagen

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.2km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
CABINN Scandinavia Hotel
CABINN Scandinavia Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.4km
Khu vực Frederiksberg
Xem bản đồ
Đặt phòng
First Hotel G & Suites
First Hotel G & Suites

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.5km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Christian IV
Hotel Christian IV

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.5km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Skt. Petri
Skt. Petri

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.6km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
CABINN Express
CABINN Express

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.6km
Khu vực Frederiksberg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Generator Copenhagen
Generator Copenhagen

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.7km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel SP34
Hotel SP34

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.7km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Richmond Hotel
Richmond Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.7km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wakeup Copenhagen Borgergade
Wakeup Copenhagen Borgergade

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.7km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Alexandra
Hotel Alexandra

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.9km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
First Hotel Kong Frederik
First Hotel Kong Frederik

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.9km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ascot Apartments
Ascot Apartments

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.9km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ascot Hotel
Ascot Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.9km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phoenix Copenhagen
Phoenix Copenhagen

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.9km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Mercur Hotel
Best Western Mercur Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch 2.9km
Khu vực Copenhagen
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam