Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

31 Khách sạn gần Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc Tân Trúc Đài Loan

  • :
Funhouse Hsinchu
Funhouse Hsinchu

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 336m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Howard Plaza Hotel Hsinchu
Howard Plaza Hotel Hsinchu

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 372m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wego Boutique Hotel-Hsinchu
Wego Boutique Hotel-Hsinchu

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 427m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
H.M.Hotel
H.M.Hotel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 532m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Carlton Hotel-Beida
Carlton Hotel-Beida

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 610m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Forte Hotel Hsinchu
Forte Hotel Hsinchu

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 680m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sol Hotel
Sol Hotel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 722m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lakeshore Hotel Metropolis I
Lakeshore Hotel Metropolis I

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 739m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fleur Lis Hotel Hsinchu
Fleur Lis Hotel Hsinchu

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 887m
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Peach Hotel
Peach Hotel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 972m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Persimmon Hotel
Persimmon Hotel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 996m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shin Yuan Celeb Metro Hotel
Shin Yuan Celeb Metro Hotel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.0km
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shin Yuan Park Hotel
Shin Yuan Park Hotel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.0km
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yuhao Hotel Hsinchu
Yuhao Hotel Hsinchu

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Swallow Hotel
Golden Swallow Hotel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Age Hotel
Golden Age Hotel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.1km
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ambassador Hotel - Hsinchu
Ambassador Hotel - Hsinchu

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.1km
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel j Metropolis
Hotel j Metropolis

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.2km
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
RC Design Hostel
RC Design Hostel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.2km
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZJ-Motel
ZJ-Motel

Cách Nhà hát và Phòng triển lãm Tân Trúc 1.6km
Khu vực Thành phố Tân Trúc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam