Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

106 Khách sạn gần Toà thị chính Đài Trung Đài Trung Đài Loan

  • :
Fushin Hotel Taichung
Fushin Hotel Taichung

Cách Toà thị chính Đài Trung 103m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel-Zhong Shan Branch
Talmud Hotel-Zhong Shan Branch

Cách Toà thị chính Đài Trung 239m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park City Hotel-Central Taichung
Park City Hotel-Central Taichung

Cách Toà thị chính Đài Trung 246m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
P&F HOTEL
P&F HOTEL

Cách Toà thị chính Đài Trung 266m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kiwi Express Hotel-Taichung Station Branch II
Kiwi Express Hotel-Taichung Station Branch II

Cách Toà thị chính Đài Trung 348m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Reloading Hotel
Reloading Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 365m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lo Fo Hotel
Lo Fo Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 442m
Xem bản đồ
Đặt phòng
53 Hotel
53 Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 452m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
E Moon Hotel
E Moon Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 456m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Kiwi Express Hotel - Chenggong Rd
Taichung Kiwi Express Hotel - Chenggong Rd

Cách Toà thị chính Đài Trung 460m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
TC Hotel
TC Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 488m
Xem bản đồ
Đặt phòng
First Plaza Hotel
First Plaza Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 502m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Garden Hotel Taichung
Garden Hotel Taichung

Cách Toà thị chính Đài Trung 502m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mou Hotel Luchuan
Mou Hotel Luchuan

Cách Toà thị chính Đài Trung 507m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy Star Hotel
Happy Star Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 508m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mou Hotel Debao
Mou Hotel Debao

Cách Toà thị chính Đài Trung 513m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kiwi Express Hotel-Taichung Station Branch 1
Kiwi Express Hotel-Taichung Station Branch 1

Cách Toà thị chính Đài Trung 551m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bravo Hotel
Bravo Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 553m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel -Guang Fu Branch
Talmud Hotel -Guang Fu Branch

Cách Toà thị chính Đài Trung 562m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Good Ground Hotel
Taichung Good Ground Hotel

Cách Toà thị chính Đài Trung 565m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam