Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

141 Khách sạn gần Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa Đài Trung Đài Loan

  • :
Hotel ONE Taichung
Hotel ONE Taichung

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 48m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
i-GoGo Yesorno Hostel
i-GoGo Yesorno Hostel

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 137m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lichia Royal Garden Hotel
Lichia Royal Garden Hotel

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 138m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jin Pin Hotel
Jin Pin Hotel

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 419m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Airline lnn Green Park Way
Airline lnn Green Park Way

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 625m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Seasons Hotel Taichung Zhongkang
Royal Seasons Hotel Taichung Zhongkang

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 706m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Elizabeth
Hotel Elizabeth

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 712m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Splendor Hotel Taichung
The Splendor Hotel Taichung

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 714m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Lane Inn
Park Lane Inn

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 719m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Harbor Hotel
Harbor Hotel

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 904m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Day Plus Taichung
Hotel Day Plus Taichung

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 958m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel - Wu Quan Branch
Talmud Hotel - Wu Quan Branch

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 967m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kao Yuan Hotel Zhongshan Road
Kao Yuan Hotel Zhongshan Road

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 984m
Xem bản đồ
Đặt phòng
King Set Hotel
King Set Hotel

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 986m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
S Terminal Hotel
S Terminal Hotel

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 994m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
52 Hotel
52 Hotel

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 1.1km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kao Yuan Hotel Chungchen Road
Kao Yuan Hotel Chungchen Road

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citysuites-Taichung Wuquan
Citysuites-Taichung Wuquan

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
RedDot Hotel
RedDot Hotel

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
England Inn
England Inn

Cách Tòa tháp Quốc tế Shr-Hwa 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam