Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

111 Khách sạn gần Sân vận động Đài Trung Đài Trung Đài Loan

  • :
Talmud Hotel-Yi Zhong Branch
Talmud Hotel-Yi Zhong Branch

Cách Sân vận động Đài Trung 239m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lai Lai Hotel
Lai Lai Hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 358m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Box Design Hotel
Taichung Box Design Hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 464m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Q Modern Service Apartment
Q Modern Service Apartment

Cách Sân vận động Đài Trung 480m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung calfhouse
Taichung calfhouse

Cách Sân vận động Đài Trung 551m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Stay Hotel Taichung
Stay Hotel Taichung

Cách Sân vận động Đài Trung 583m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express Taichung Park
Holiday Inn Express Taichung Park

Cách Sân vận động Đài Trung 697m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Orange Hotel-Taichung Park
Orange Hotel-Taichung Park

Cách Sân vận động Đài Trung 757m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Cloud Hotel
The Cloud Hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 771m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
i-Deal Hotel
i-Deal Hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 800m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hau Gung Hotel
Hau Gung Hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 837m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel -Guang Fu Branch
Talmud Hotel -Guang Fu Branch

Cách Sân vận động Đài Trung 851m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Good Ground Hotel
Taichung Good Ground Hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 854m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wemeet boutique hotel
Wemeet boutique hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 885m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jin Man Jia Hotel
Jin Man Jia Hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 895m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung AIR
Taichung AIR

Cách Sân vận động Đài Trung 895m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel - Gong Yuan Branch
Talmud Hotel - Gong Yuan Branch

Cách Sân vận động Đài Trung 897m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jin Sha Motel
Jin Sha Motel

Cách Sân vận động Đài Trung 904m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Moon Lake Hotel
Moon Lake Hotel

Cách Sân vận động Đài Trung 935m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Kiwi Express Hotel - Chenggong Rd
Taichung Kiwi Express Hotel - Chenggong Rd

Cách Sân vận động Đài Trung 945m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam