Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

109 Khách sạn gần Nhà thờ Martyr's Đài Trung Đài Loan

  • :
Taichung calfhouse
Taichung calfhouse

Cách Nhà thờ Martyr's 256m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Stay Hotel Taichung
Stay Hotel Taichung

Cách Nhà thờ Martyr's 282m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Box Design Hotel
Taichung Box Design Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 322m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Q Modern Service Apartment
Q Modern Service Apartment

Cách Nhà thờ Martyr's 360m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung One Chung Hotel
Taichung One Chung Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 741m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel-Yi Zhong Branch
Talmud Hotel-Yi Zhong Branch

Cách Nhà thờ Martyr's 744m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lai Lai Hotel
Lai Lai Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 787m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung AIR
Taichung AIR

Cách Nhà thờ Martyr's 912m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
i-Deal Hotel
i-Deal Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 1.0km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jin Man Jia Hotel
Jin Man Jia Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 1.0km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express Taichung Park
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jin Sha Motel
Jin Sha Motel

Cách Nhà thờ Martyr's 1.2km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Cloud Hotel
The Cloud Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Orange Hotel-Taichung Park
Orange Hotel-Taichung Park

Cách Nhà thờ Martyr's 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ren Mei Fashion Hotel
Ren Mei Fashion Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel - Gong Yuan Branch
Talmud Hotel - Gong Yuan Branch

Cách Nhà thờ Martyr's 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hau Gung Hotel
Hau Gung Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 1.4km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel -Guang Fu Branch
Talmud Hotel -Guang Fu Branch

Cách Nhà thờ Martyr's 1.4km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Good Ground Hotel
Taichung Good Ground Hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 1.4km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wemeet boutique hotel
Wemeet boutique hotel

Cách Nhà thờ Martyr's 1.4km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam