Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

126 Khách sạn gần Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung Đài Trung Đài Loan

  • :
All Fun Business Hotel
All Fun Business Hotel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 104m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Moonshy Boutique Motel
Moonshy Boutique Motel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 274m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Herz hotel
Herz hotel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 358m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Lin Hotel
The Lin Hotel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 385m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huang Shin Business Hotel - Shan Ah Branch
Huang Shin Business Hotel - Shan Ah Branch

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 482m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huang Shin Business Hotel - ZhongGung Branch
Huang Shin Business Hotel - ZhongGung Branch

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 482m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Dion
Hotel Dion

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 488m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mirage Hotel
Mirage Hotel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 558m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mulan Motel Taichung
Mulan Motel Taichung

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 645m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hung's Mansion
Hung's Mansion

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 713m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Millennium Vee Hotel Taichung
Millennium Vee Hotel Taichung

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 781m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Uher Luxury Resort & Hotel
Uher Luxury Resort & Hotel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 784m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Galerie Hotel
The Galerie Hotel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 889m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ful Won Hotel
Ful Won Hotel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 916m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel-Yuan De Branch
Talmud Hotel-Yuan De Branch

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 987m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
He Yuan Hotel
He Yuan Hotel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 993m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hua Pinju Motel
Hua Pinju Motel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fengjia Daydream Hostel
Fengjia Daydream Hostel

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 1.0km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Feng Chia Aegean Sea
Feng Chia Aegean Sea

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 1.1km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
J&I Home
J&I Home

Cách Nhà hát Opera Thành phố Đài Trung 1.2km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam