Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

18 Khách sạn gần Chùa Văn Xương Đài Trung Đài Loan

  • :
Moonriver Motel
Moonriver Motel

Cách Chùa Văn Xương 299m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Resort Taichung
City Resort Taichung

Cách Chùa Văn Xương 1.8km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhong Ke Hotel
Zhong Ke Hotel

Cách Chùa Văn Xương 1.8km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maison de Chine Taichung
Maison de Chine Taichung

Cách Chùa Văn Xương 1.8km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Maison de Chine-Chao Yin Building
Xem bản đồ
Đặt phòng
Waugh Den Hotel
Waugh Den Hotel

Cách Chùa Văn Xương 2.0km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Linkworldhotel Taichung
Linkworldhotel Taichung

Cách Chùa Văn Xương 2.1km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
LiTi Motel
LiTi Motel

Cách Chùa Văn Xương 2.2km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Charming City Hotel
Taichung Charming City Hotel

Cách Chùa Văn Xương 2.2km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel E-Tung
Hotel E-Tung

Cách Chùa Văn Xương 2.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sin Fu Business Hotel
Sin Fu Business Hotel

Cách Chùa Văn Xương 2.5km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taichung Kiwi Express Hotel-Fengjia
Xem bản đồ
Đặt phòng
Li Hsin Motel
Li Hsin Motel

Cách Chùa Văn Xương 2.7km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Full Spring Hotel Taichung
Full Spring Hotel Taichung

Cách Chùa Văn Xương 2.8km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Plaza International Hotel
Plaza International Hotel

Cách Chùa Văn Xương 2.8km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hae Duenn Motel

Cách Chùa Văn Xương 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Voga Motel

Cách Chùa Văn Xương 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xiadu Motel

Cách Chùa Văn Xương 2.9km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam