Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

120 Khách sạn gần Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Đài Trung Đài Loan

  • :
Citysuites-Taichung Wuquan
Citysuites-Taichung Wuquan

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 346m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aeris International Hotel
Aeris International Hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 600m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jin Pin Hotel
Jin Pin Hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 706m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
S Terminal Hotel
S Terminal Hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 741m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fudi hotel
Fudi hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 942m
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel ONE Taichung
Hotel ONE Taichung

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.1km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
i-GoGo Yesorno Hostel
i-GoGo Yesorno Hostel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.1km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lichia Royal Garden Hotel
Lichia Royal Garden Hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.2km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kao Yuan Hotel Zhongshan Road
Kao Yuan Hotel Zhongshan Road

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
RedDot Hotel
RedDot Hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Seasons Hotel Taichung Zhongkang
Royal Seasons Hotel Taichung Zhongkang

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.3km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Harbor Hotel
Harbor Hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.4km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kao Yuan Hotel Chungchen Road
Kao Yuan Hotel Chungchen Road

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mou Hotel Luchuan
Mou Hotel Luchuan

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.4km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mou Hotel Debao
Mou Hotel Debao

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.4km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
King Set Hotel
King Set Hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.5km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xintiandi Motel
Xintiandi Motel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.5km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talmud Hotel - Wu Quan Branch
Talmud Hotel - Wu Quan Branch

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.5km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kiwi Express Hotel
Kiwi Express Hotel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.6km
Khu vực Đài Chung
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy Inn & Hostel
Happy Inn & Hostel

Cách Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam