Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

228 Khách sạn gần Xích Khám Lâu Đài Nam Đài Loan

  • :
Ing Wang Hotel
Ing Wang Hotel

Cách Xích Khám Lâu 114m
Xem bản đồ
Đặt phòng
OC HOSTEL
OC HOSTEL

Cách Xích Khám Lâu 174m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tainan Cambridge Hotel
Tainan Cambridge Hotel

Cách Xích Khám Lâu 183m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Plaza Hotel
La Plaza Hotel

Cách Xích Khám Lâu 203m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lai Chi Te Hotel Tainan
Lai Chi Te Hotel Tainan

Cách Xích Khám Lâu 213m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Welcome back JIA
Welcome back JIA

Cách Xích Khám Lâu 218m
Xem bản đồ
Đặt phòng
P.I. Hostel
P.I. Hostel

Cách Xích Khám Lâu 231m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
365 Hostel
365 Hostel

Cách Xích Khám Lâu 258m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
ECFA Hotel Tainan
ECFA Hotel Tainan

Cách Xích Khám Lâu 259m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ta Lee Hotel
Ta Lee Hotel

Cách Xích Khám Lâu 271m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
JJ S Hotel
JJ S Hotel

Cách Xích Khám Lâu 272m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
4 Design Inn
4 Design Inn

Cách Xích Khám Lâu 296m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Rich
Hotel Rich

Cách Xích Khám Lâu 303m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Vintage Maison Tainan
The Vintage Maison Tainan

Cách Xích Khám Lâu 322m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fushin Hotel Tainan
Fushin Hotel Tainan

Cách Xích Khám Lâu 330m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Li Du Hotel
Li Du Hotel

Cách Xích Khám Lâu 333m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Famous Hotel
Famous Hotel

Cách Xích Khám Lâu 333m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kindness Hotel - Tainan Chihkan Tower
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hwa Mao Business Hotel
Hwa Mao Business Hotel

Cách Xích Khám Lâu 375m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
NIK++
NIK++

Cách Xích Khám Lâu 402m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam