Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

212 Khách sạn gần Focus Square (Trung tâm thương mại) Đài Nam Đài Loan

  • :
Hotel Tainan
Hotel Tainan

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 170m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tei Dao Hotel
Tei Dao Hotel

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 176m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Takatama Hotel
Takatama Hotel

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 190m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huzi Room
Huzi Room

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 233m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
18 Boutique private clubhouse
18 Boutique private clubhouse

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 263m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
3 Door Hotel
3 Door Hotel

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 282m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Music House
Music House

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 321m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dynasty Hotel Tainan
Dynasty Hotel Tainan

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 322m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
1967 City Central Hotel
1967 City Central Hotel

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 332m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhengxing Yenping Apartment
Zhengxing Yenping Apartment

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 334m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amanda Home Stay
Amanda Home Stay

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 353m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Loft.Wo Design Inn
Loft.Wo Design Inn

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 357m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Caffeinn
Caffeinn

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 369m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hinoki Mansion
Hinoki Mansion

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 369m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Slowly Space
Slowly Space

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 377m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Leo ho Hostel
Leo ho Hostel

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 424m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alley Alley
Alley Alley

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 428m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Premier Hotel
Premier Hotel

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 433m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel, Tainan
Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel, Tainan

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 452m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oriental Hotel
Oriental Hotel

Cách Focus Square (Trung tâm thương mại) 457m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam