Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

223 Khách sạn gần Đền Khổng Tử Đài Nam Đài Loan

  • :
At Tainan Bed and Breakfast
At Tainan Bed and Breakfast

Cách Đền Khổng Tử 151m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cambridge Confucius Inn
Cambridge Confucius Inn

Cách Đền Khổng Tử 185m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fuward Hotel Tainan
Fuward Hotel Tainan

Cách Đền Khổng Tử 224m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tell The Story Tainan B and B
Tell The Story Tainan B and B

Cách Đền Khổng Tử 238m
Xem bản đồ
Đặt phòng
How Ciao B and B
How Ciao B and B

Cách Đền Khổng Tử 267m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Once Hostel
Once Hostel

Cách Đền Khổng Tử 301m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oriental Hotel
Oriental Hotel

Cách Đền Khổng Tử 393m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Leo ho Hostel
Leo ho Hostel

Cách Đền Khổng Tử 399m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fuqi Hostel - ZhongZheng
Fuqi Hostel - ZhongZheng

Cách Đền Khổng Tử 403m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kindness Hotel - Tainan Chihkan Tower
Xem bản đồ
Đặt phòng
Slowly Space
Slowly Space

Cách Đền Khổng Tử 451m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Caffeinn
Caffeinn

Cách Đền Khổng Tử 459m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hinoki Mansion
Hinoki Mansion

Cách Đền Khổng Tử 459m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le nest Building
Le nest Building

Cách Đền Khổng Tử 467m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Loft.Wo Design Inn
Loft.Wo Design Inn

Cách Đền Khổng Tử 479m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amanda Home Stay
Amanda Home Stay

Cách Đền Khổng Tử 497m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
ECFA Hotel Tainan
ECFA Hotel Tainan

Cách Đền Khổng Tử 502m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Famous Hotel
Famous Hotel

Cách Đền Khổng Tử 528m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Adore Tainan - Adore House
Adore Tainan - Adore House

Cách Đền Khổng Tử 541m
Khu vực Đài Nam
Xem bản đồ
Đặt phòng
Music House
Music House

Cách Đền Khổng Tử 551m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam