Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

26 Khách sạn gần Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc Đài Bắc Đài Loan

  • :
Yusense Hotel
Yusense Hotel

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 16m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wego Boutique Hotel-Dazhi
Wego Boutique Hotel-Dazhi

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 1.9km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bellezza Taipei Hotel
Bellezza Taipei Hotel

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 1.9km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
SATO Castle
SATO Castle

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 1.9km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Metro Stay-Shihlin Stay
Taipei Metro Stay-Shihlin Stay

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.0km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Victoria Hotel
Grand Victoria Hotel

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.0km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Mayfull Hotel Taipei
Grand Mayfull Hotel Taipei

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mono'tel - Hostel
Mono'tel - Hostel

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Metro Stay-Shihlin Stay Plus
Taipei Metro Stay-Shihlin Stay Plus

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
les suites grandee
les suites grandee

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Papersun Apartment
Papersun Apartment

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capital Hotel Dazhi
Capital Hotel Dazhi

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Marriott Hotel
Taipei Marriott Hotel

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tango Inn Taipei JiHe
Tango Inn Taipei JiHe

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Reedon Boutique Hotel
Reedon Boutique Hotel

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mulan Motel
Mulan Motel

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shihlin Yiping
Shihlin Yiping

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dandy Hotel Tianmu Branch
Dandy Hotel Tianmu Branch

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
S Aura Hotel
S Aura Hotel

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beauty Hotels - Star Beauty Resort
Beauty Hotels - Star Beauty Resort

Cách Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Trung Quốc 2.8km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam