02 Khách sạn gần Sở thú Đài Bắc Đài Bắc Đài Loan

  • :
Holiday Inn East Taipei
Holiday Inn East Taipei

Cách Sở thú Đài Bắc 1.8km
Khu vực Thâm Khanh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fullon Hotel Shenkeng
Fullon Hotel Shenkeng

Cách Sở thú Đài Bắc 1.9km
Khu vực Thâm Khanh
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam