Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

11 Khách sạn gần Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc Đài Bắc Đài Loan

  • :
Forward Hotel Nangang
Forward Hotel Nangang

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 306m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
May Rooms Taipei
May Rooms Taipei

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 682m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard by Marriott Taipei
Courtyard by Marriott Taipei

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fushin Hotel Taipei
Fushin Hotel Taipei

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 1.4km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fushin Hotel No.2
Fushin Hotel No.2

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 1.5km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
King of France Palace Hotel
King of France Palace Hotel

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 1.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Discovery Motel - Nangang
Discovery Motel - Nangang

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 2.0km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gallery Hotel
Gallery Hotel

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 2.0km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Lake Hotel
City Lake Hotel

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 2.0km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kang Ning Service Apartment
Kang Ning Service Apartment

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 2.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel June
Hotel June

Cách Phòng triển lãm Nam Cảng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc 2.8km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam