Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

11 Khách sạn gần Pháo đài San Domingo Đài Bắc Đài Loan

  • :
Blue Riverside Hotel
Blue Riverside Hotel

Cách Pháo đài San Domingo 587m
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Day Plus Tamsui
Hotel Day Plus Tamsui

Cách Pháo đài San Domingo 1.4km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fisher Hotel
The Fisher Hotel

Cách Pháo đài San Domingo 1.4km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Long View Hotel
Long View Hotel

Cách Pháo đài San Domingo 1.6km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ya-Go River Lodge
Ya-Go River Lodge

Cách Pháo đài San Domingo 1.6km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel RegaLees
Hotel RegaLees

Cách Pháo đài San Domingo 1.7km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf
Xem bản đồ
Đặt phòng
Asia Pacific Hotel
Asia Pacific Hotel

Cách Pháo đài San Domingo 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aroma Hotel
Aroma Hotel

Cách Pháo đài San Domingo 2.5km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Flower Sea Resort
La Flower Sea Resort

Cách Pháo đài San Domingo 153m
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Centuray Tamsui Resort

Cách Pháo đài San Domingo 2.6km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam