Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

400 Khách sạn gần Nhà hát Quốc gia Đài Bắc Đài Loan

  • :
Luckytree Monthly House - Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wing Hotel
Wing Hotel

Cách Nhà hát Quốc gia 423m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saual Keh Hotel
Saual Keh Hotel

Cách Nhà hát Quốc gia 638m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Many Flower Business Hotel
Many Flower Business Hotel

Cách Nhà hát Quốc gia 716m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 73
Hotel 73

Cách Nhà hát Quốc gia 824m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
UINN TRAVEL - Hostel - Adults Only
UINN TRAVEL - Hostel - Adults Only

Cách Nhà hát Quốc gia 843m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beauty Hotels Taipei - Hotel B7
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Oxygen Hostel Ximending
Taipei Oxygen Hostel Ximending

Cách Nhà hát Quốc gia 911m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Backpackers Inn, Taipei
Backpackers Inn, Taipei

Cách Nhà hát Quốc gia 919m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Backpackers Inn - Hostel
Backpackers Inn - Hostel

Cách Nhà hát Quốc gia 923m
Xem bản đồ
Đặt phòng
SleepBox Hotel-Ximen
SleepBox Hotel-Ximen

Cách Nhà hát Quốc gia 932m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citizen Hotel
Citizen Hotel

Cách Nhà hát Quốc gia 949m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel B7 Journey
Hotel B7 Journey

Cách Nhà hát Quốc gia 957m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
DONGMEN 3 Capsule Inn - Hostel
DONGMEN 3 Capsule Inn - Hostel

Cách Nhà hát Quốc gia 960m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dongmen Hotel
Dongmen Hotel

Cách Nhà hát Quốc gia 964m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Angels' Hostel -Taipei Ximen
Angels' Hostel -Taipei Ximen

Cách Nhà hát Quốc gia 965m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Yon Hotel
San Yon Hotel

Cách Nhà hát Quốc gia 965m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Space Inn
Space Inn

Cách Nhà hát Quốc gia 965m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chaiin Hotel - Tzung Tung Fu
Chaiin Hotel - Tzung Tung Fu

Cách Nhà hát Quốc gia 979m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Biz Taipei
Royal Biz Taipei

Cách Nhà hát Quốc gia 994m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam