Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

296 Khách sạn gần Đền Thanh Sơn Đài Bắc Đài Loan

  • :
Long Shan Hotel
Long Shan Hotel

Cách Đền Thanh Sơn 262m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ti Hwa Hotel
Ti Hwa Hotel

Cách Đền Thanh Sơn 288m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ferrary Hotel
Ferrary Hotel

Cách Đền Thanh Sơn 320m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Banka
Hotel Banka

Cách Đền Thanh Sơn 412m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Green World New World Hotel
Green World New World Hotel

Cách Đền Thanh Sơn 507m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Riverview Suites Taipei
Riverview Suites Taipei

Cách Đền Thanh Sơn 515m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Meander Taipei Hostel
Meander Taipei Hostel

Cách Đền Thanh Sơn 517m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cho Hotel
Cho Hotel

Cách Đền Thanh Sơn 524m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Riverview Taipei
Hotel Riverview Taipei

Cách Đền Thanh Sơn 540m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ecfa Hotel Ximen
Ecfa Hotel Ximen

Cách Đền Thanh Sơn 547m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chic Inn Tianmu
Chic Inn Tianmu

Cách Đền Thanh Sơn 556m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ximen Taipei.DreamHouse
Ximen Taipei.DreamHouse

Cách Đền Thanh Sơn 568m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kali Inn Hostel
Kali Inn Hostel

Cách Đền Thanh Sơn 573m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Backpackers Hostel-Ximending branch
Xem bản đồ
Đặt phòng
King Shi Hotel
King Shi Hotel

Cách Đền Thanh Sơn 592m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
ECFA Hotel Chengdu
ECFA Hotel Chengdu

Cách Đền Thanh Sơn 600m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Duckstay Hostel
Duckstay Hostel

Cách Đền Thanh Sơn 603m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
101-S HOTEL
101-S HOTEL

Cách Đền Thanh Sơn 608m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lane to Life
Lane to Life

Cách Đền Thanh Sơn 609m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mango53 Inn
Mango53 Inn

Cách Đền Thanh Sơn 613m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam