Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

411 Khách sạn gần Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch Đài Bắc Đài Loan

  • :
Luckytree Monthly House - Hostel
Luckytree Monthly House - Hostel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 309m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wing Hotel
Wing Hotel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 492m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Many Flower Business Hotel
Many Flower Business Hotel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 554m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saual Keh Hotel
Saual Keh Hotel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 596m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 73
Hotel 73

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 609m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citizen Hotel
Citizen Hotel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 743m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
DONGMEN 3 Capsule Inn - Hostel
DONGMEN 3 Capsule Inn - Hostel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 745m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dongmen Hotel
Dongmen Hotel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 749m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Biz Taipei
Royal Biz Taipei

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 795m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chaiin Hotel - Dongmen
Chaiin Hotel - Dongmen

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 859m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
UINN TRAVEL - Hostel - Adults Only
UINN TRAVEL - Hostel - Adults Only

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 906m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beauty Hotels Taipei - Hotel B7
Beauty Hotels Taipei - Hotel B7

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.0km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Backpackers Inn, Taipei
Backpackers Inn, Taipei

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Backpackers Inn - Hostel
Backpackers Inn - Hostel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Oxygen Hostel Ximending
Taipei Oxygen Hostel Ximending

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton Grande Taipei Hotel
Sheraton Grande Taipei Hotel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taiwan Youth Hostel
Taiwan Youth Hostel

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
SleepBox Hotel-Ximen
SleepBox Hotel-Ximen

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel B7 Journey
Hotel B7 Journey

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOTEL COZZI Zhongxiao Taipei
HOTEL COZZI Zhongxiao Taipei

Cách Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch 1.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam