Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

83 Khách sạn gần Đại học Quốc gia Đài Loan Đài Bắc Đài Loan

  • :
Goodmore Hotel-Shida
Goodmore Hotel-Shida

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 873m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
inhouse library
inhouse library

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 935m
Xem bản đồ
Đặt phòng
K HOTEL Dunnan
K HOTEL Dunnan

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel Taipei
Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel Taipei

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Fullerton Hotel-South
Taipei Fullerton Hotel-South

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dolamanco Hotel
Dolamanco Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rido Hotel
Rido Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rido Holiday Hotel
Rido Holiday Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dandy Hotel Daan Park Branch
Dandy Hotel Daan Park Branch

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Daan Park Hotel
Daan Park Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
ARK Hotel
ARK Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fuhau Hotel
Fuhau Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nihao Cafe Hotel
Nihao Cafe Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel HD Palace
Hotel HD Palace

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chaiin Hotel - Dongmen
Chaiin Hotel - Dongmen

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Come Inn Taipei
Come Inn Taipei

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Taipei Hotel
Park Taipei Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
DONGMEN 3 Capsule Inn - Hostel
DONGMEN 3 Capsule Inn - Hostel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dongmen Hotel
Dongmen Hotel

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.8km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fullon Hotel Taipei
Fullon Hotel Taipei

Cách Đại học Quốc gia Đài Loan 1.8km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam