Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

50 Khách sạn gần Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan Đài Bắc Đài Loan

  • :
K HOTEL Dunnan
K HOTEL Dunnan

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 1.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel Taipei
Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel Taipei

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 1.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Goodmore Hotel-Shida
Goodmore Hotel-Shida

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 1.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
inhouse library
inhouse library

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel HD Palace
Hotel HD Palace

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 1.9km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Fullerton Hotel-South
Taipei Fullerton Hotel-South

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.0km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fuhau Hotel
Fuhau Hotel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
101 Single Bar Hostel
101 Single Bar Hostel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Come Inn Taipei
Come Inn Taipei

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dolamanco Hotel
Dolamanco Hotel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amigo-hostel
Amigo-hostel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nihao Cafe Hotel
Nihao Cafe Hotel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
JV's Hostel
JV's Hostel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Taipei Hotel
Park Taipei Hotel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rido Hotel
Rido Hotel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rido Holiday Hotel
Rido Holiday Hotel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dandy Hotel Daan Park Branch
Dandy Hotel Daan Park Branch

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Formosa101 - Hostel
Formosa101 - Hostel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Eclat Taipei
Hotel Eclat Taipei

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Daan Park Hotel
Daan Park Hotel

Cách Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam