Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

08 Khách sạn gần Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học Đài Bắc Đài Loan

  • :
Courtyard by Marriott Taipei
Courtyard by Marriott Taipei

Cách Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
May Rooms Taipei
May Rooms Taipei

Cách Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học 1.8km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Forward Hotel Nangang
Forward Hotel Nangang

Cách Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học 2.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fushin Hotel Taipei
Fushin Hotel Taipei

Cách Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học 2.2km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fushin Hotel No.2
Fushin Hotel No.2

Cách Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học 2.3km
Khu vực Thành phố Tân Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
King of France Palace Hotel
King of France Palace Hotel

Cách Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học 2.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Discovery Motel - Nangang
Discovery Motel - Nangang

Cách Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học 2.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gallery Hotel
Gallery Hotel

Cách Bảo tàng Viện Lịch sử và Triết học 2.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam