Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

40 Khách sạn gần Bảo tàng Nước Uống Đài Bắc Đài Loan

  • :
inhouse library
inhouse library

Cách Bảo tàng Nước Uống 1.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park City Inn & Hostel - Yonghe Taipei
Park City Inn & Hostel - Yonghe Taipei

Cách Bảo tàng Nước Uống 1.5km
Khu vực Vĩnh Hòa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Goodmore Hotel-Shida
Goodmore Hotel-Shida

Cách Bảo tàng Nước Uống 1.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
K HOTEL - Yunghe
K HOTEL - Yunghe

Cách Bảo tàng Nước Uống 1.7km
Khu vực Vĩnh Hòa
Xem bản đồ
Đặt phòng
K HOTEL Dunnan
K HOTEL Dunnan

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saual Keh Hotel
Saual Keh Hotel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
UINN TRAVEL - Hostel - Adults Only
UINN TRAVEL - Hostel - Adults Only

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
ARK Hotel
ARK Hotel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Daan Park Hotel
Daan Park Hotel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.3km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rido Hotel
Rido Hotel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chaiin Hotel - Dongmen
Chaiin Hotel - Dongmen

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rido Holiday Hotel
Rido Holiday Hotel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
DONGMEN 3 Capsule Inn - Hostel
DONGMEN 3 Capsule Inn - Hostel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dandy Hotel Daan Park Branch
Dandy Hotel Daan Park Branch

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel Taipei
Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel Taipei

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dolamanco Hotel
Dolamanco Hotel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dongmen Hotel
Dongmen Hotel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 73
Hotel 73

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luckytree Monthly House - Hostel
Luckytree Monthly House - Hostel

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Fullerton Hotel-South
Taipei Fullerton Hotel-South

Cách Bảo tàng Nước Uống 2.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam