24 Khách sạn gần Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc Đài Loan

  • :
Yusense Hotel
Yusense Hotel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 581m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wego Boutique Hotel-Dazhi
Wego Boutique Hotel-Dazhi

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Victoria Hotel
Grand Victoria Hotel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bellezza Taipei Hotel
Bellezza Taipei Hotel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
SATO Castle
SATO Castle

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Mayfull Hotel Taipei
Grand Mayfull Hotel Taipei

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Metro Stay-Shihlin Stay
Taipei Metro Stay-Shihlin Stay

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.4km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capital Hotel Dazhi
Capital Hotel Dazhi

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.5km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Marriott Hotel
Taipei Marriott Hotel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dandy Hotel Tianmu Branch
Dandy Hotel Tianmu Branch

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mulan Motel
Mulan Motel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.6km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
S Aura Hotel
S Aura Hotel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Metro Stay-Shihlin Stay Plus
Taipei Metro Stay-Shihlin Stay Plus

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mono'tel - Hostel
Mono'tel - Hostel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
les suites grandee
les suites grandee

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.7km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Reedon Boutique Hotel
Reedon Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.8km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Papersun Apartment
Papersun Apartment

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.8km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elegance Hotel Taipei
Elegance Hotel Taipei

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beauty Hotels - Beautique Hotel
Beauty Hotels - Beautique Hotel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.9km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mellow Fields Hotel
Mellow Fields Hotel

Cách Bảo tàng Cung điện Quốc gia 2.9km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam