Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

352 Khách sạn gần Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa Đài Bắc Đài Loan

  • :
Wing Hotel
Wing Hotel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 282m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
UINN TRAVEL - Hostel - Adults Only
UINN TRAVEL - Hostel - Adults Only

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 371m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luckytree Monthly House - Hostel
Luckytree Monthly House - Hostel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 488m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saual Keh Hotel
Saual Keh Hotel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 548m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Garden Hotel
Taipei Garden Hotel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 947m
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Li Han Hotel
Li Han Hotel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.0km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rich Garden Hotel
Rich Garden Hotel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beauty Hotels Taipei - Hotel B7
Beauty Hotels Taipei - Hotel B7

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.1km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crystal Hotel
Crystal Hotel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
SleepBox Hotel-Ximen
SleepBox Hotel-Ximen

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipei Oxygen Hostel Ximending
Taipei Oxygen Hostel Ximending

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Space Inn
Space Inn

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Angels' Hostel -Taipei Ximen
Angels' Hostel -Taipei Ximen

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Yon Hotel
San Yon Hotel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kali Inn Hostel
Kali Inn Hostel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Duckstay Hostel
Duckstay Hostel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Burgary Hotel
Burgary Hotel

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 73
Hotel 73

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
CityInn Hotel Plus Ximending Branch
CityInn Hotel Plus Ximending Branch

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel B7 Journey
Hotel B7 Journey

Cách Bảo tàng Bưu chính Trung Hoa 1.2km
Khu vực Đài Bắc
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam