Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

237 Khách sạn gần Tượng cá chép hóa rồng Cao Hùng Đài Loan

  • :
The Ambassador Hotel Kaohsiung
The Ambassador Hotel Kaohsiung

Cách Tượng cá chép hóa rồng 103m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
The River Fashion Hotel
The River Fashion Hotel

Cách Tượng cá chép hóa rồng 183m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kingdom
Hotel Kingdom

Cách Tượng cá chép hóa rồng 358m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fullon Hotel Kaohsiung
Fullon Hotel Kaohsiung

Cách Tượng cá chép hóa rồng 359m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhong Zheng Hotel
Zhong Zheng Hotel

Cách Tượng cá chép hóa rồng 401m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
F Hotel Kaohsiung
F Hotel Kaohsiung

Cách Tượng cá chép hóa rồng 412m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Legend Hotel Pier 2
Legend Hotel Pier 2

Cách Tượng cá chép hóa rồng 431m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung

Cách Tượng cá chép hóa rồng 510m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Group Hotel Wu Fu Branch
Royal Group Hotel Wu Fu Branch

Cách Tượng cá chép hóa rồng 595m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Garden Hotel
Holiday Garden Hotel

Cách Tượng cá chép hóa rồng 630m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citysuites Kaohsiung Pier2
Citysuites Kaohsiung Pier2

Cách Tượng cá chép hóa rồng 636m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Starhaus Hotel
Starhaus Hotel

Cách Tượng cá chép hóa rồng 641m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Harmony Hotel
Harmony Hotel

Cách Tượng cá chép hóa rồng 645m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shihzuwan Hotel Love River
Shihzuwan Hotel Love River

Cách Tượng cá chép hóa rồng 655m
Xem bản đồ
Đặt phòng
MR. SU HOTEL
MR. SU HOTEL

Cách Tượng cá chép hóa rồng 706m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jun Long Business Hotel
Jun Long Business Hotel

Cách Tượng cá chép hóa rồng 712m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hi Lai Hotel
Grand Hi Lai Hotel

Cách Tượng cá chép hóa rồng 721m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wo Chia Hotel
Wo Chia Hotel

Cách Tượng cá chép hóa rồng 736m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites - Kaohsiung Chenai
City Suites - Kaohsiung Chenai

Cách Tượng cá chép hóa rồng 740m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
FX INN Kaohsiung Zhonghua Road Branch
FX INN Kaohsiung Zhonghua Road Branch

Cách Tượng cá chép hóa rồng 766m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam