Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

206 Khách sạn gần Trung tâm nghệ thuật Pier-2 Cao Hùng Đài Loan

  • :
Wenpin Hotel Pier2
Wenpin Hotel Pier2

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 165m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites - Kaohsiung Chenai
City Suites - Kaohsiung Chenai

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 335m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citysuites Kaohsiung Pier2
Citysuites Kaohsiung Pier2

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 379m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huahou Hotel
Huahou Hotel

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 427m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Legend Hotel Pier 2
Legend Hotel Pier 2

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 555m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kingship Hotel Kaohsiung Inter Continental
Kingship Hotel Kaohsiung Inter Continental

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 563m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
F Hotel Kaohsiung
F Hotel Kaohsiung

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 619m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delton Hotel Love River
Delton Hotel Love River

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 640m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kingdom
Hotel Kingdom

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 650m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fullon Hotel Kaohsiung
Fullon Hotel Kaohsiung

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 650m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 697m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhong Zheng Hotel
Zhong Zheng Hotel

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 721m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sapu House Hotel Siziwan Kaohsiung
Sapu House Hotel Siziwan Kaohsiung

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 794m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Street
Summer Street

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 903m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The River Fashion Hotel
The River Fashion Hotel

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 994m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
MR. SU HOTEL
MR. SU HOTEL

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Ambassador Hotel Kaohsiung
The Ambassador Hotel Kaohsiung

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 1.1km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chun Teng Hotel
Chun Teng Hotel

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blue&White Leisure House Kaohsiung
Blue&White Leisure House Kaohsiung

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 1.2km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jia's inn Love River
Jia's inn Love River

Cách Trung tâm nghệ thuật Pier-2 1.3km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam