Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

48 Khách sạn gần Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao Cao Hùng Đài Loan

  • :
Uni-Resort Sizihwan
Uni-Resort Sizihwan

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 197m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Watermark Hotel
Watermark Hotel

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 211m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blue&White Leisure House Kaohsiung
Blue&White Leisure House Kaohsiung

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 544m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy Cape
Happy Cape

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 641m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sizihwan Sunset Beach Resort
Sizihwan Sunset Beach Resort

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 670m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sapu House Hotel Siziwan Kaohsiung
Sapu House Hotel Siziwan Kaohsiung

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 911m
Xem bản đồ
Đặt phòng
In Young Hotel
In Young Hotel

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 995m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huahou Hotel
Huahou Hotel

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 1.4km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wenpin Hotel Pier2
Wenpin Hotel Pier2

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 1.6km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delton Hotel Love River
Delton Hotel Love River

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 1.6km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kingship Hotel Kaohsiung Inter Continental
Kingship Hotel Kaohsiung Inter Continental

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 1.6km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites - Kaohsiung Chenai
City Suites - Kaohsiung Chenai

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 1.9km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citysuites Kaohsiung Pier2
Citysuites Kaohsiung Pier2

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Street
Summer Street

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 2.0km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Legend Hotel Pier 2
Legend Hotel Pier 2

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
F Hotel Kaohsiung
F Hotel Kaohsiung

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhong Zheng Hotel
Zhong Zheng Hotel

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 2.1km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kingdom
Hotel Kingdom

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 2.2km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fullon Hotel Kaohsiung
Fullon Hotel Kaohsiung

Cách Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao 2.2km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam