Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

42 Khách sạn gần Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ Cao Hùng Đài Loan

  • :
Sizihwan Sunset Beach Resort
Sizihwan Sunset Beach Resort

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 85m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy Cape
Happy Cape

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 521m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blue&White Leisure House Kaohsiung
Blue&White Leisure House Kaohsiung

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 679m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Watermark Hotel
Watermark Hotel

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 772m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Uni-Resort Sizihwan
Uni-Resort Sizihwan

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 789m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sapu House Hotel Siziwan Kaohsiung
Sapu House Hotel Siziwan Kaohsiung

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huahou Hotel
Huahou Hotel

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 1.6km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
In Young Hotel
In Young Hotel

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 1.6km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delton Hotel Love River
Delton Hotel Love River

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 1.7km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kingship Hotel Kaohsiung Inter Continental
Kingship Hotel Kaohsiung Inter Continental

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 1.8km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wenpin Hotel Pier2
Wenpin Hotel Pier2

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 1.9km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Street
Summer Street

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites - Kaohsiung Chenai
City Suites - Kaohsiung Chenai

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.2km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.2km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citysuites Kaohsiung Pier2
Citysuites Kaohsiung Pier2

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chun Teng Hotel
Chun Teng Hotel

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jia's inn Love River
Jia's inn Love River

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.3km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
F Hotel Kaohsiung
F Hotel Kaohsiung

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhong Zheng Hotel
Zhong Zheng Hotel

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.3km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
MR. SU HOTEL
MR. SU HOTEL

Cách Khu ngắm cảnh vịnh Tịch Chỉ 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam