Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

157 Khách sạn gần Khu cầu cảng Cao Hùng Cao Hùng Đài Loan

  • :
Sapu House Hotel Siziwan Kaohsiung
Sapu House Hotel Siziwan Kaohsiung

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 489m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huahou Hotel
Huahou Hotel

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 552m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wenpin Hotel Pier2
Wenpin Hotel Pier2

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 645m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blue&White Leisure House Kaohsiung
Blue&White Leisure House Kaohsiung

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 736m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Watermark Hotel
Watermark Hotel

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 804m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kingship Hotel Kaohsiung Inter Continental
Kingship Hotel Kaohsiung Inter Continental

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 829m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Uni-Resort Sizihwan
Uni-Resort Sizihwan

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 833m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites - Kaohsiung Chenai
City Suites - Kaohsiung Chenai

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 848m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delton Hotel Love River
Delton Hotel Love River

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 870m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citysuites Kaohsiung Pier2
Citysuites Kaohsiung Pier2

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 907m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy Cape
Happy Cape

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 961m
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Legend Hotel Pier 2
Legend Hotel Pier 2

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
F Hotel Kaohsiung
F Hotel Kaohsiung

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.1km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kingdom
Hotel Kingdom

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.2km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fullon Hotel Kaohsiung
Fullon Hotel Kaohsiung

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.2km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhong Zheng Hotel
Zhong Zheng Hotel

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.2km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Street
Summer Street

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
In Young Hotel
In Young Hotel

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.3km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sizihwan Sunset Beach Resort
Sizihwan Sunset Beach Resort

Cách Khu cầu cảng Cao Hùng 1.4km
Khu vực Cao Hùng
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam