Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

24 Khách sạn gần Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul Medellin Colombia

  • :
Hotel Nutibara
Hotel Nutibara

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.2km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Medellin Kapital
Hotel Medellin Kapital

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Dorado La 70
Hotel Dorado La 70

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sauces Del Estadio
Hotel Sauces Del Estadio

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 2.4km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Tryp Medellin
Hotel Tryp Medellin

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 2.5km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Egina Medellín
Hotel Egina Medellín

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 2.7km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Suite Comfort
Hotel Suite Comfort

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 3.0km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
61Prado
61Prado

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 487m
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Las Rampas
Hotel Las Rampas

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 867m
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Botero Plaza Hotel
Botero Plaza Hotel

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.1km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Nutibara Express
Hotel Nutibara Express

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.2km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gran Hotel
Gran Hotel

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.3km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Brisas de San Francisco
Hotel Brisas de San Francisco

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Internacional
Hotel Internacional

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.5km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Conquistadores
Hotel Conquistadores

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.5km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Hawaii Suite

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Plazuela San Ignacio
Hotel Plazuela San Ignacio

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Nuevo Samaritano
Hotel Nuevo Samaritano

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 2.0km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel El Deportista
Hotel El Deportista

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 2.0km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Plaza Mayor Medellin
Hotel Plaza Mayor Medellin

Cách Bệnh viện Đại học San Vicente de Paul 2.1km
Khu vực Medellin
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam