Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

203 Khách sạn gần Tháp Đồng hồ Cartagena Colombia

  • :
Hotel Portal de San Diego by HMC
Hotel Portal de San Diego by HMC

Cách Tháp Đồng hồ 351m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arthur Hostel
Arthur Hostel

Cách Tháp Đồng hồ 351m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Friends To Be Hotel by RPC
Friends To Be Hotel by RPC

Cách Tháp Đồng hồ 353m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Mary
Casa Mary

Cách Tháp Đồng hồ 360m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Badillo Hotel Galeria
Badillo Hotel Galeria

Cách Tháp Đồng hồ 364m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Real Marie
Casa Real Marie

Cách Tháp Đồng hồ 366m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Luna Nueva
Hotel Luna Nueva

Cách Tháp Đồng hồ 374m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa San Antonio

Cách Tháp Đồng hồ 376m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Cordoba Roman
Casa Cordoba Roman

Cách Tháp Đồng hồ 377m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Marlin
Hostal Marlin

Cách Tháp Đồng hồ 382m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Casa De La Trinidad

Cách Tháp Đồng hồ 382m
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Passion Hotel
La Passion Hotel

Cách Tháp Đồng hồ 391m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Magdalena
Hotel Magdalena

Cách Tháp Đồng hồ 406m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Villa Colonial
Casa Villa Colonial

Cách Tháp Đồng hồ 407m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Cordoba Estrella
Casa Cordoba Estrella

Cách Tháp Đồng hồ 411m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Posada La Fe

Cách Tháp Đồng hồ 411m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Santo Toribio
Hotel Boutique Santo Toribio

Cách Tháp Đồng hồ 413m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa Real Cartagena
Hotel Casa Real Cartagena

Cách Tháp Đồng hồ 415m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Calamari Hostal Boutique
Calamari Hostal Boutique

Cách Tháp Đồng hồ 422m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aguamarina Hotel Boutique
Aguamarina Hotel Boutique

Cách Tháp Đồng hồ 423m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam