Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

203 Khách sạn gần Quảng trường San Pedro Claver Cartagena Colombia

  • :
Sophia Hotel
Sophia Hotel

Cách Quảng trường San Pedro Claver 71m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Movich Hotel Cartagena de Indias
Movich Hotel Cartagena de Indias

Cách Quảng trường San Pedro Claver 103m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pombo
Casa Pombo

Cách Quảng trường San Pedro Claver 176m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Charleston Santa Teresa Cartagena
Charleston Santa Teresa Cartagena

Cách Quảng trường San Pedro Claver 185m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Marqués Hotel Boutique
El Marqués Hotel Boutique

Cách Quảng trường San Pedro Claver 210m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Arzobispado Hotel
Casa del Arzobispado Hotel

Cách Quảng trường San Pedro Claver 225m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa

Cách Quảng trường San Pedro Claver 233m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Cartagena Urban Royal
NH Cartagena Urban Royal

Cách Quảng trường San Pedro Claver 234m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Santo Domingo
Hotel Boutique Santo Domingo

Cách Quảng trường San Pedro Claver 250m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Casa del Coliseo
Hotel Boutique Casa del Coliseo

Cách Quảng trường San Pedro Claver 306m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delirio
Delirio

Cách Quảng trường San Pedro Claver 308m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa De Indias
Hotel Casa De Indias

Cách Quảng trường San Pedro Claver 309m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Centro Hotel
Centro Hotel

Cách Quảng trường San Pedro Claver 370m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Monterrey
Hotel Monterrey

Cách Quảng trường San Pedro Claver 373m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa San Agustin
Hotel Casa San Agustin

Cách Quảng trường San Pedro Claver 412m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa Don Sancho by Mustique
Hotel Casa Don Sancho by Mustique

Cách Quảng trường San Pedro Claver 478m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santa Cruz Cartagena
Hotel Santa Cruz Cartagena

Cách Quảng trường San Pedro Claver 478m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ananda Hotel Boutique
Ananda Hotel Boutique

Cách Quảng trường San Pedro Claver 481m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bantu Hotel
Bantu Hotel

Cách Quảng trường San Pedro Claver 482m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Claustro Hotel House
El Claustro Hotel House

Cách Quảng trường San Pedro Claver 521m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam