Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

195 Khách sạn gần Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo Cartagena Colombia

  • :
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 81m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Santo Domingo
Hotel Boutique Santo Domingo

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 102m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Marqués Hotel Boutique
El Marqués Hotel Boutique

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 115m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delirio
Delirio

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 126m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa De Indias
Hotel Casa De Indias

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 211m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Arzobispado Hotel
Casa del Arzobispado Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 224m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa Don Sancho by Mustique
Hotel Casa Don Sancho by Mustique

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 226m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ananda Hotel Boutique
Ananda Hotel Boutique

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 228m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sophia Hotel
Sophia Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 243m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pombo
Casa Pombo

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 246m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Movich Hotel Cartagena de Indias
Movich Hotel Cartagena de Indias

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 272m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Casa del Coliseo
Hotel Boutique Casa del Coliseo

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 286m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Charleston Santa Teresa Cartagena
Charleston Santa Teresa Cartagena

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 290m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa San Agustin
Hotel Casa San Agustin

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 311m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Claustro Hotel House
El Claustro Hotel House

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 334m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Cartagena Urban Royal
NH Cartagena Urban Royal

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 340m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bantu Hotel
Bantu Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 425m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santa Cruz Cartagena
Hotel Santa Cruz Cartagena

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 455m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bastión Luxury Hotel
Bastión Luxury Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 463m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Centro Hotel
Centro Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện Santo Domingo 465m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam