Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

203 Khách sạn gần Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver Cartagena Colombia

  • :
Sophia Hotel
Sophia Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 89m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Movich Hotel Cartagena de Indias
Movich Hotel Cartagena de Indias

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 124m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Charleston Santa Teresa Cartagena
Charleston Santa Teresa Cartagena

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 185m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pombo
Casa Pombo

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 198m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Marqués Hotel Boutique
El Marqués Hotel Boutique

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 229m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Arzobispado Hotel
Casa del Arzobispado Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 248m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Cartagena Urban Royal
NH Cartagena Urban Royal

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 251m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa
Casa Pestagua Hotel Boutique Spa

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 253m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Santo Domingo
Hotel Boutique Santo Domingo

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 273m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Casa del Coliseo
Hotel Boutique Casa del Coliseo

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 327m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delirio
Delirio

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 332m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa De Indias
Hotel Casa De Indias

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 333m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Monterrey
Hotel Monterrey

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 372m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Centro Hotel
Centro Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 382m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa San Agustin
Hotel Casa San Agustin

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 434m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santa Cruz Cartagena
Hotel Santa Cruz Cartagena

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 496m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa Don Sancho by Mustique
Hotel Casa Don Sancho by Mustique

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 501m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bantu Hotel
Bantu Hotel

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 502m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ananda Hotel Boutique
Ananda Hotel Boutique

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 505m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel San Felipe Plaza
Hotel San Felipe Plaza

Cách Nhà thờ và Tu viện San Pedro Claver 536m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam