Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

06 Khách sạn gần Nhà thờ Baru Cartagena Colombia

  • :
Agu Azul Beach Resort Hotel Boutique
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Isla del Encanto
Hotel Isla del Encanto

Cách Nhà thờ Baru 1.1km
Khu vực Đảo Baru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Barú Playa Eco-Beach Resort

Cách Nhà thờ Baru 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Cordoba Baru
Casa Cordoba Baru

Cách Nhà thờ Baru 1.9km
Khu vực Đảo Baru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Playa Scondida
Playa Scondida

Cách Nhà thờ Baru 2.6km
Khu vực Đảo Baru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sport Barú
Hotel Sport Barú

Cách Nhà thờ Baru 2.6km
Khu vực Đảo Baru
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam