Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

190 Khách sạn gần Cung điện quốc gia Cartagena Colombia

  • :
Centro Hotel
Centro Hotel

Cách Cung điện quốc gia 54m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santa Cruz Cartagena
Hotel Santa Cruz Cartagena

Cách Cung điện quốc gia 137m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel San Felipe Plaza
Hotel San Felipe Plaza

Cách Cung điện quốc gia 174m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bantu Hotel
Bantu Hotel

Cách Cung điện quốc gia 185m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Cartagena Urban Royal
NH Cartagena Urban Royal

Cách Cung điện quốc gia 188m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Casa del Coliseo
Hotel Boutique Casa del Coliseo

Cách Cung điện quốc gia 203m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa Tere Boutique
Hotel Casa Tere Boutique

Cách Cung điện quốc gia 238m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa San Agustin
Hotel Casa San Agustin

Cách Cung điện quốc gia 243m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Casa Venecia
Hostal Casa Venecia

Cách Cung điện quốc gia 247m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Monterrey
Hotel Monterrey

Cách Cung điện quốc gia 259m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa de la Trinidad
Hotel Casa de la Trinidad

Cách Cung điện quốc gia 268m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Arzobispado Hotel
Casa del Arzobispado Hotel

Cách Cung điện quốc gia 271m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Quero Hotel Boutique
Casa Quero Hotel Boutique

Cách Cung điện quốc gia 278m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pombo
Casa Pombo

Cách Cung điện quốc gia 280m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Casa De Indias
Hotel Casa De Indias

Cách Cung điện quốc gia 284m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Stil Cartagena
Hotel Stil Cartagena

Cách Cung điện quốc gia 285m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Puertas De Cartagena
Hotel Puertas De Cartagena

Cách Cung điện quốc gia 303m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bastión Luxury Hotel
Bastión Luxury Hotel

Cách Cung điện quốc gia 303m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Movich Hotel Cartagena de Indias
Movich Hotel Cartagena de Indias

Cách Cung điện quốc gia 326m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delirio
Delirio

Cách Cung điện quốc gia 371m
Khu vực Cartagena
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam