Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

144 Khách sạn gần Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a Bogota Colombia

  • :
Hotel Charlotte Bogotá By L'alianxa
Hotel Charlotte Bogotá By L'alianxa

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 595m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Galeria Real
Hotel Galeria Real

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 643m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Pablo Hotel
San Pablo Hotel

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 663m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Borboleta Hotel
Borboleta Hotel

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 744m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Bogotá Urban 26 Royal
NH Bogotá Urban 26 Royal

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 842m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Estelar Apartamentos Aeropuerto Bogotá
Estelar Apartamentos Aeropuerto Bogotá

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 896m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique City Center
Hotel Boutique City Center

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 923m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Portofino
Hotel Portofino

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 957m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blu Inn Hotel
Blu Inn Hotel

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 982m
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel el Campín
Hotel el Campín

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.0km
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Colombians Suite International
Hotel Colombians Suite International

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.1km
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Ejecutivo Embajada
Hotel Ejecutivo Embajada

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Metro 26
Hotel Metro 26

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.2km
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Platinum Suite
Hotel Platinum Suite

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.3km
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Ecoferia Boutique
Hotel Ecoferia Boutique

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Estelar De La Feria
Hotel Estelar De La Feria

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.4km
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regency Suites Hotel Boutique
Regency Suites Hotel Boutique

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.5km
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Central Park
Hotel Central Park

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Ejecutivo Av. La Esperanza
Hotel Ejecutivo Av. La Esperanza

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Caviar
Hotel Caviar

Cách Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a 1.5km
Khu vực Bogota
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam