Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

22 Khách sạn gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg Manitoba Canada

  • :
Holiday Inn and Suites Winnipeg Downtown
Holiday Inn and Suites Winnipeg Downtown

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 198m
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Delta Winnipeg Hotel
Delta Winnipeg Hotel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 525m
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Plus Charter House Hotel Downtown Winnipeg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alt Hotel Winnipeg
Alt Hotel Winnipeg

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 699m
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Place Louis Riel Suite Hotel
Place Louis Riel Suite Hotel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 729m
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Hotel Winnipeg Downtown
Radisson Hotel Winnipeg Downtown

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 770m
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Marlborough Hotel
The Marlborough Hotel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 842m
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fort Garry Hotel
The Fort Garry Hotel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 1.0km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Humphry Inn & Suites
Humphry Inn & Suites

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 1.0km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fairmont Winnipeg
The Fairmont Winnipeg

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 1.1km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Econo Lodge Winnipeg
Econo Lodge Winnipeg

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 1.5km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inn At The Forks
Inn At The Forks

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 1.5km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mere Hotel
Mere Hotel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 1.7km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Canad Inns Destination Centre Health Sciences Centre
Canad Inns Destination Centre Health Sciences Centre

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 1.9km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Norwood Hotel
Norwood Hotel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 2.1km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quality Inn and Suites Winnipeg
Quality Inn and Suites Winnipeg

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 2.9km
Khu vực Winnipeg (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
University of Winnipeg Downtown Hostel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 412m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal Plaza
Hotel Royal Plaza

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 616m
Xem bản đồ
Đặt phòng
St. Regis Hotel
St. Regis Hotel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 763m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The New Balmoral Hotel
The New Balmoral Hotel

Cách Phòng triển lãm Nghệ thuật Winnipeg 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam